main

ไม่มีหมวดหมู่

เลือกครอบครัว มากกว่าแฟน

14 เมษายน, 2016 — by Who0

Family-1.jpg

” เราเลือกครอบครัว มากกว่าแฟน “เราขอโทษ ที่เราไม่มีตังค์เก็บในบัญชีให้เธอพอใจเราขอโทษ ที่เราไม่มีตังค์ซื้อของให้เธอ แบบแฟนของเพื่อนๆเธอเราขอโทษ ที่เราไม่ได้หายใจร่วมกับเธอตลอดเวลา